הודעה על העברה בנקאית לעמותה

אל מזכירות העמותה: אני מודיע/ה בזה כי הפקדתי/ ביצעתי העברה בנקאית לזכות חשבון עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי מספר 316749 בבנק אוצר החייל סניף כפר סבא (מס' 380), עבור  דמי השתתפות בסיור לאשדוד ו/או דמי חבר לשנת 2019 כמפורט להלן:

 

*
*
*
*
*
*
*פירוט התשלוםלוח אירועים
עבור לתוכן העמוד