העברה בנקאית לעמותה

אל מזכירות העמותה: אני מודיע/ה בזה כי הפקדתי/ ביצעתי העברה בנקאית לזכות חשבון עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי מספר 14569 בבנק אוצר החייל סניף מס' 335,  סכום כמפורט בטופס ההרשמה עבור דמי חבר שנתיים לעמותה (240₪) וכן דמי השתתפות בכנס ובמוזאון (אם רלוונטי).

 

*
*
*
*
*
*

 


לוח אירועים
עבור לתוכן העמוד