התנדבות במסגרת הפרוייקטים של עמתת מב"ל

 פעילות חברתית-לאומית

תפישת הבטחון הלאומי המנחה את עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי היא תפישה רחבה, הרואה בקיימות ארוכת הטווח של מדינת ישראל ערובה להגשמת הרעיון הציוני ושגשוגה של ישראל לדורות. על כן, אחת המטרות החשובות שהעמותה לקחה על עצמה היא שירותם של בוגרי המב"ל לטובת משימות לאומיות–חברתיות חשובות, בהן יש לבוגרי המב"ל, עתירי הנסיון הפיקודי והניהולי, ערך מיוחד.

צוות מבין בוגרי העמותה בראשותו של איצ'ה הוכמן ובהשתתפות אלי יקואל, דב זהבי, שלמה גל, מירון מנור ויוסי פולק על איתור מוקדי פעילות העומדים על סדר יומה החיוני של ישראל, בהן יוכלו חברי העמותה לקחת חלק כיחידים וכקבוצה. ארבעה מוקדי פעילות סימן הצוות כמוקדים אפשריים להתנעת העשייה: 

א.    אימוץ תלמידים בינלאומיים במב"ל ע"י משפחות בוגרי המכללה: לפני כ- 4 שנים הפכה המכללה לבטחון לאומי לתוכנית בינלאומית, הקולטת לשורותיה מדי שנה כשבעה עד עשרה תלמידים מצבאות זרים. לכל תלמיד כזה ומשפחתו מוצמדת משפחה מבין בוגרי המכללה, המלווה ותומכת את שנת שהייתם בארץ ומסייעת למאמץ ליצור לישראל "שגרירים" של רצון טוב עם שובם למולדתם.

העמותה נרתמה לתמוך במאמצה זה של המכללה לביטחון לאומי, ולהעמיד מדי שנה משפחות בוגרים מתנדבות לפרויקט. בוגרים, עם יתרון למשפחות דוברות שפה זרה, מוזמנים להצטרף למאמץ להכיר לתלמידים הבינלאומיים ומשפחותיהם, באופן חם ואוהד, את ישראל – את אורח החיים, הנופים והאנשים. המשפחה המאמצת תלווה את צעדיהם הראשונים בארץ, תארחם לעתים בשבתות ובחגים, תשתתף לצידם באירועים במכללה ותעזור להם להכיר את מדינת ישראל, על מגוון אתגריה. מתוך הנסיון, ועל פי החלטת מפקד המכללה ומנהלת הלומדים הבינלאומיים,  בפרויקט זה יוכלו לקחת חלק רק בוגרים אשר פרשו כבר משירותם.

 

ב.    חונכים לתוכנית פיתוח מנהיגות עתיד לישראל בשדרות – סוגיית פיתוח המנהיגות הציבורית-לאומית העתידית עומדת בראש סדר העדיפויות של ישראל ונדמה שאין צורך להכביר מלים לגבי חיוניותה. צוות הפעולה ראה תחום זה כתחום תרומה ייחודי בו עשויים הבוגרים להניב ערך משמעותי ביותר. לכן, החליטה העמותה להירתם למאמץ והציעה להעמיד לטובת תוכנית הכשרת ופיתוח מנהיגים צעירים לסקטור הציבורי והמוניציפאלי בישראל, חונכים מתנדבים מטעמה. מדובר בתוכנית הכשרה ייחודית, הקולטת מדי שנה כ-30 מועמדים, בעלי תואר ראשון בגילאי 25 – 35, נשים וגברים, דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, המעוניינים להקדיש עצמם להתמודדות על תפקידי הנהגה בזירה הציבורית בישראל. ההכשרה הנערכת בעיר שדרות, נמשכת כשנה וייחודה בחיבור, בין העמקת יכולות מנהיגות למתווה ערכי ברור ומחויב למדינת ישראל וערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. מתנדבי  העמותה יהיו חונכים אישיים של משתתפי הפרוייקט וישובצו בין היתר לפי שיקולי התאמה גיאוגרפים.

 

ג    רכזי רשת תמיכה קהילתית - לימוד דרכי התמודדות לאומית בארץ ובעולם עם מצבי משבר ראה, כי אחד ממרכיבי החוסן המרכזיים נעוץ בקיומה של רשת תמיכה וסיוע קהילתית מקומית זמינה, ה"קרובה" לצרכי האוכלוסייה המתמודדת. משרד הרווחה פועל לבנות רשתות קהילתיות מקומיות להתמודדות בשעות דחק ומשבר לאומיים מסוגים שונים, ולשם כך התבקשה העמותה לסייע בגיוס בעלי מיומנויות ניהול וארגון לשם חניכת פעילים מקומיים בהקמת ארגון, חניכה וביסוס רשתות אלה . על בסיס הכשרה קצרה שתוענק לבוגרים ע"י משרד העבודה הרווחה, יצוותו הבוגרים, בהתאם למקומות מגורים לפרויקט הליווי המתאים.

 

ד.    תומכי מאמנים בקהילות עולים - ניסיון הקליטה של קבוצות עליה לאורך השנים מלמד, כי יצירת סוכני שינוי מתוך חברי הקהילה עצמה, מהווה מרכיב הסתגלות וקליטה ראשון במעלה. ל בקשתו של משרד העבודה והרווחה, תגייס העמותה מתנדבים מבין חבריה בוגרי מב"ל, לחיזוק מרכיבי תמיכה קהילתיים בקרב קהילת יוצאי אתיופיה, באמצעות חניכה ואימון לבוגרי העדה, המשמשים פעילים חברתיים בקהילה האתיופית. לאחר סדנת הכשרה ממוקדת לנושא ועל פי פרישה גיאוגרפית, יתבקשו הבוגרים ללוות בחניכה, בייעוץ ובאימון פעילים חברתיים, המתמודדים עם הקמת רשת סיוע פנים קהילתית.

     

לוח אירועים
רקפות
עבור לתוכן העמוד