כניסה לחברים רשומים

 

הרשמה לאתר

  • באתר יוצגו רק הפרטים שימולאו על ידך; מילוי הפרטים בכפוף לשיקולי בטחון שדה.
  • בנוסף להרשמה לאתר באמצעות מילוי הפרטים כאן, ובהתאם לדרישות רשם העמותות, נבקש ממי שטרם עשה זאת, להדפיס את טופס הרישום לעמותה המצ"ב ולשלחו חתום בפקס או בדואר כמפורט בטופס.
שם פרטי
שם משפחה
עיר
רחוב ומספר
מיקוד
טלפון בית
טלפון נייד
טלפון נוסף
*דואר אלקטרוני
דואר אלקטרוני נוסף
תמונה (מוגבל עד 500KB)

*מחזור
שנת סיום שירות
דרגה
תפקיד מרכזי בתקופת השירות

מקצוע/ עיסוק (אזרחי)
מקום עבודה נוכחי ותפקיד
חברות ותפקידים בארגונים
פעילות התנדבותית
תחביבים
משהו על המשפחה
תחומי עניין בעמותה

*סיסמא (ללא אותיות בעברית)
*אימות סיסמא


*

לוח אירועים
עבור לתוכן העמוד