הרשמה והודעה על העברה בנקאית לכנס פברואר 2020

אל מזכירות העמותה:

אני מבקש להירשם לכנס העמותה בפברואר 2020 ומודיע בזה על ביצוע העברה בנקאית לחשבון העמותה שמספרו 316749/49 בבנק אוצר החייל סניף כפר סבא (380), כמפורט להלן:

 

*
*
*
*
*
*
*מאשר השתתפותי

*מבצע העברה בנקאית עבור השתתפות בכנס

*העברת דמי חבר


לוח אירועים
עבור לתוכן העמוד