העברה בנקאית לעמותה

אל מזכירות העמותה: אני מודיע/ה בזה כי הפקדתי/ ביצעתי העברה בנקאית לזכות חשבון עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי מספר 316749 בבנק אוצר החייל סניף כפר סבא (מס' 380) , עבור השתתפות בכנס ודמי חבר שנתיים בעמותה כמפורט להלן:

 

*
*
*
*
*
*
*פירוט התשלום
 

לוח אירועים
עבור לתוכן העמוד