העברה בנקאית לעמותה

אל מזכירות העמותה: אני מודיע/ה בזה כי הפקדתי/ ביצעתי העברה בנקאית לזכות חשבון עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי מספר 316749 בבנק אוצר החייל סניף כפר סבא (מס' 380), עבור השתתפות בסיור בחודש מרץ 2019 ודמי חבר שנתיים בעמותה כמפורט להלן:

 

 

*
*
*
*
*
*
*פירוט התשלוםלוח אירועים
עבור לתוכן העמוד