קול קורא מס' 1: הצגת מועמדות למוסדות העמותה

קול קורא - להצגת מועמדות למוסדות העמותה*

בוגר מב"ל / עמית יקר.
על פי תקנון עמותת בוגרי המב"ל, הבחירות למוסדות העמותה יתקיימו אחת ל- 3 שנים. הבחירות האחרונות התקיימו ביום 15.3.2012 ומועד הבחירה הקרוב ייערך בחודש יוני 2015 במסגרת האסיפה הכללית של חברי העמותה (המועד המדויק יימסר בהמשך).
החברים בעמותה הינם בוגרי מ"ב המחזורים של המכללה לביטחון לאומי וכן מי שכיהנו בהם כמפקדים, כמדריכים וכחברים בסגל ההוראה הקבוע ושלמו מס חבר כנדרש בתקנון העמותה.

התפקידים העומדים לבחירה:
א. יו"ר ועד העמותה
ב. סגן יו"ר ועד העמותה
ג. חברי ועד העמותה (11 חברים)

ד. חברי ועדת הביקורת (3 חברים)

יו"ר ועד העמותה – עומד בראשה, אחראי לפעילות ועד העמותה ומייצג את העמותה מול גורמים בארץ וארגונים דומים בעולם תוך
                               מיצוב העמותה כגורם  משפיע לקידום מטרותיה.
סגן יו"ר  -               ממלא מקומו של היו"ר ומסייע בידו.
ועד העמותה –        מנהל את ענייני העמותה ומבצע את מדיניות האסיפה הכללית.
ועדת הביקורת -     פועלת בהתאם לתקנון העמותה ולהוראות החוק.

פעילות העמותה:

א.      פעילות העמותה נועדה לקדם את מטרות העמותה כפי שהן מפורטות בתקנון העמותה.

ב.      לשם כך מקיימת העמותה כנס שנתי, המוקדש לנושאי ביטחון לאומי מרכזיים במדינת ישראל מקיימת מספר פעמים בשנה בימות בוגרים למפגש עם בעלי תפקידים בכירים בממשל ובקהילת הביטחון בישראל, ועורכת סיורי למידה.

ג.        לעמותה אתר אינטרנט פעיל המנוהל ונערך על ידי אחד מחברי הועד המנהל.

ד.       העמותה מנהלת את קובץ הבוגרים, יוזמת מפגשי הצטרפות עם בוגרים טריים ומעדכנת במידע שוטף וחיוני מזכירי המחזורים וחבריהם.

ה.      העמותה מקיימת ממשק קבוע עם המכללה לביטחון לאומי ופעילויותיה.

הצגת מועמדות לתפקידים למוסדות העמותה:

רשאים להציג מועמדותם:
א. חברים ששילמו את דמי החבר לשנת 2015 ועמדו בכל הדרישות כרשום בתקנון.
ב. חבר רשאי להציג מועמדות למספר תפקידים או להמליץ על מועמדות חבר אחר בהסכמתו.
ג. יש להציג מועמדות עד 1.4.2015 באמצעות הטופס שבקישור זה או בדואר רשום (על פי הנוסח שבטופס הנ"ל) .
ד. כל התפקידים הינם התנדבותיים לתועלת ולקידום מטרות העמותה.

ועדת הבחירות (5 חברים)
.
מונתה על פי התקנון ע"י ועד העמותה, ארבעה חודשים לפני מועד הבחירות כדי להכין ולנהל את הבחירות  למוסדות העמותה. חברי ועדת הבחירות אינם עומדים לבחירה במערכת בחירות זו. חבריה:
1. מר יוסי פרי (יו"ר)- מחזור כ"ו
2. עו"ד אריה רוטר- מחזור כ"ו.
3. עו"ד שמעון סגל- מחזור כ'.
4. עו"ד יוסי כץ- מחזור כ"ו.
5. מר רפי הוידה- מחזור כ"ג.

חברי ועדת הבחירות קוראים לחברים להציע את מועמדותם לתפקידים בעמותה ובכך לתרום מניסיונכם ומיכולותיכם לתועלת ולקידום מטרות העמותה או להמליץ על חברי עמותה אחרים למלא תפקידים אלה.

הגשת מועמדות עצמית באמצעות טופס שבקישור זה; המלצה על מועמד אחר  בטופס שבקישור זה.
למעבר ל
תקנון העמותה - כאן,

הדפסשלח לחבר
לוח אירועים
רקפות
עבור לתוכן העמוד