קול קורא 3: רשימת מועמדים סופית והנחיות ועדת הבחירות

בוגרי המכללה לבטחון לאומי/ עמיתים יקרים!
להלן רשימת המועמדים הסופית לבחירה למוסדות העמותה, שייערכו ביום 15.3.2012 בבסיס מב"ל במחנה גלילות, על פי התקנון, במסגרת האסיפה הכללית.

בתחתית הדף מצויים קישורים לדף קורות חיים של המועמדים וכן טופס הצבעה.

3 מועמדים לתפקיד יו"ר ועד העמותה (1):
1. אורית אדטו- מחזור כ'.
2.. איל בן ראובן- מפקד המב"ל לשעבר.
3. אלכס דן- מחזור כ"ז.

3 מועמדים לתפקיד סיו"ר העמותה (1)
1. אלכס דן- מחזור כ"ז
2. אריק דוידי- מחזור י"ט.

3. יוסי מורגנשטרן- מחזור כ'.

16 מועמדים לתפקיד חבר ועד העמותה (11 חברים)
1. עמיחי ארז - מחזור י"ט.
2. עפרה בן ישי - מחזור כ"ח.
3. איל גובר – מחזור כ"ו.
4. אלכס דן- מחזור כ"ז.
5. אריק דוידי- מחזור י"ט.
6. דבורה חסיד – מחזור כ"ב.
7. אורן טוקטלי- מחזור ט'.
8. רפי לאופרט- מחזור י"ג.
9. אפרים לפיד- מחזור י'.
10. אבי מושבי - מחזור כ'.
11. יוסי מורגנשטרן- מחזור כ'.
12. גבי נווה - מחזור י"ד.
13. שלמה פדר- מחזור ל"ד.
14. צבי פרליס - מחזור י"ז.
15. משה שיפמן- מחזור י"ז.
16. אורי רבינוביץ'- מחזור ו'.
17. אבי תלם- מחזור י'.

חברי ועדת הביקורת- (3 חברים).
לא הציגו מועמדות.

רצ"ב:
1. קורות חיים של המועמדים.
2. טופס בחירה שמי (כדי לחסוך בזמן, מוצע להביאו מסומן עם המועמדים שבחרתם).

יודגש, כי רק בוגרים רשומים ששלמו את דמי החבר לשנת 2012 רשאים להצביע. מי שטרם שילם מתבקש לעשות כן בהקדם. ההצבעה, עם תעודה מזהה !

הננו קוראים לכל הבוגרים לממש את הזכות לבחור את נציגיכם למוסדות העמותה ולקבוע את פניה!

בברכה
חברי ועדת הבחירות.

(*התקנון מופיע באתר האינטרנט של העמותה - www.amutatmabal.org.il)

לקול קורא קודם

לוח אירועים
רקפות
עבור לתוכן העמוד