הודעה על העברה בנקאית לחשבון העמותה

אל מזכירות העמותה: אני מודיע/ה בזה כי הפקדתי/ ביצעתי העברה בנקאית לזכות חשבון עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי מספר 316749 בבנק אוצר החייל סניף כפר סבא (מס' 380) , עבור דמי חבר לשנת 2018 (240₪).

*
*
*
*
*
*
*פירוט התשלום


לוח אירועים
עבור לתוכן העמוד